GUIDE - Montering av gipsstukkaturer

Monteringsanvisning for taklister av gips (stukkatur)

Obs: Fest taklistene på grunnmalte vegger før maling av selve taklistene.

Å montere våre taklister av gipsmateriale (stukkaturmateriale) er enkelt. Det eneste som kreves er nøyaktighet og å følge disse monteringsanvisningene. Se gjerne også på vår pedagogiske video som viser trinn for trinn hvordan man monterer våre gipslister. Om listene må skrues eller ikke, avhenger av hvor tunge de er. En god tommelfingerregel er at hvis man er usikker, bør man alltid skru.

1. Kontroller høyden på den valgte taklisten.

2. Mål og tegn en horisontal linje på veggen (monteringslinjen), for eksempel med et snøreslag, som viser hvor langt ned listen vil komme. Vær nøye med å kontrollere hvilken del av listen som skal være mot veggen og hvilken del som skal være mot taket.

3. Fest to støtteklodser på monteringslinjen for å lette arbeidet med å holde listen på plass. Hvis listen er av lettere modell, holder det med spiker.

4. Mål opp på taklisten hvor hjørnet skal sagas.

5. Legg listen i en gjærsag og sag den av i en vinkel på 45º med en tresag. Begynn fra listenes hjørnekant og avslutt på merket. Forbore to hull i taklisten hvis den er tung.

6. For å lime fast listen, bruk SEMIN CE 78 gipsmørtel. Konsistensen på mørtelen (limet) skal være tykk og plastisk. Smør mørtel på kontaktflatene som skal festes mot tak og vegg.

7. Trykk listen godt mot veggen og taket slik at mørtelen trenger inn mellom vegg, tak og list. Hvis listen er tung, skru skruer i de forborede hullene og fjern støtteklotsene.

8. Samle opp overskuddsmørtel med en sparkelspade og sparkel over skruehullene og fyll eventuelle gliper i mørtelen.

9. Sag til den andre hjørnelisten med samme mål og prosedyre som ovenfor.

10. Pensle bort støv på taklistenes ender med pensel og vann.

11. Lim alle kanter (kontaktflater) på den andre hjørnebiten og sett den på plass med samme metode som den første hjørnebiten. Pass på at listene havner i samme høyde. Vær nøye med sammenføyning av listene og fyll skjøten og skruehullene med mørtel.

12. Tørk deretter bort eventuelt overskuddsmørtel med en svamp fuktet med vann. La gipsmørtelen tørke.

13. Etter tørking, puss først med sandpapir 100 og deretter med sandpapir 150.

14. Grunnmal deretter hele taklisten.

15. Mal deretter ferdig listen for hånd med en pensel eller med spray.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.