GUIDE - Välja trägolv, gran eller furu?

Vad är skillnaden mellan furugolv och grangolv?

Ett massivt trägolv av furu eller gran är tillverkat av hela trätiljor med naturlig ådring, till skillnad från exempelvis parkett som består av flera skikt. De hela träplankorna ger ett vackert golv som kan slipas vid behov och behandlas på olika sätt.

Att välja furu- eller grangolv är till stor del en smaksak, de olika materialen skiljer sig inte nämnvärt i hårdhetsgrad och båda ger en naturlig varm känsla. Följ vår guide för att välja rätt golv för dig, kanske ska du lägga helt nytt eller vill du bara få hjälp i att identifiera ett befintligt trägolv?


Utseende - Furugolv

Furugolv kännetecknas av en tydlig ådring (ett ljusare trä med mörkare kärna). Kvistarna är färre men större och tenderar att ha en oval form. Furan kan även uppfattas något varmare i tonen än gran redan från början vilket förstärks med tiden. Ett furugolv med klarlack får med tiden en röd ton.

Utseende - Grangolv

Grangolv är inte riktigt lika kontrastrika som furugolv. Granens många grenar ger fler men mindre kvistmärken, de är dessutom inte lika mörka som furan. Gran är ett ljusare träslag som håller sig relativt blekt med tiden, ett grangolv med klarlack får en gul ton snarare än röd.

Behandling - Trägolv

Ett trägolv oavsett furu eller gran behöver behandlas för att vara motståndskraftigt och klara av dagligt bruk. Beroende på vilken finish du önskar - om du vill behålla träets egen naturliga färg eller om du vill pigmentera det så finns det en mängd olika alternativ. Här hjälper vi till att reda ut begreppen!

Kilsågat trägolv

Före 1800-talets mitt var det vanligt med kilsågat trägolv. Man använde sällan undergolv utan la golvet direkt på bjälklaget. Kilformen uppstod eftersom man tog vara på hela trästammen som var bredare i botten och smalare mot toppen. Brädorna lades växelvis och oftast i hela längder. Brädorna kom från gran eller fur och var relativt breda. Här kan du läsa mer om och beställa just kilsågat trägolv!

Bredd och tjocklek

Under andra hälften av 1800-talet började man kunna såga plank maskinellt vilket gav jämna parallella golvbrädor. Från denna tid blev trägolven också smalare, mellan 100 - 140 mm. I påkostade byggnader la man ofta långa golvbrädor utan ändskarvar. Längs väggarna ramades golvet gärna in med en fris bestående av en enkel, lite bredare, golvbräda. Även eldstadsplattor framför eldstäder och kakelugnar utrustades ofta med fris.

Även fast golvbrädorna blev smalare blev de för den delen inte tunnare. Vi rekommenderar ett trägolv med en tjocklek på minst 25 mm, då ett kraftigare golv klarar slitage över tid och kan slipas och behandlas många gånger. 

Fuktkvot

Vi erbjuder golv i två olika nedtorkningsgrader - välj mellan ca 9% och 12% fuktkvot. Golv med 12% fuktkvot kommer att acklimatisera sig vid montering (krympa), vilket tillåter de tidstypiska gliporna att uppstå. Golv med 8-10% fuktkvot påverkas mindre i normalt inomhusklimat och tål även golvvärme.


Relaterade Produkter

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.