Lagring och hantering av personuppgifter

På Sekelskifte tycker vi det är viktigt att skydda din personliga integritet. Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi sparar och hanterar dina personuppgifter såsom namn och e-postadress. I samband med övergången till GDPR har vi därför förtydligat hur vi hanterar dina personuppgifter i denna integritetspolicy. Vår integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder persondata. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan aktivera dem. Vår förhoppning är att du känner dig trygg i varför vi samlar in och hur vi använder data.

Vilka personuppgifter sparar vi?

Vi sparar följande kategorier av personuppgifter:

  1. Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer och personnummer om det behövs för fakturering.
  2. Vi använder kameraövervakning i vår fysiska butik för att förebygga brott och skapa trygghet för våra kunder och anställda.
  3. Betalningsuppgifter och betalningshistorik
  4. Order- och fakturainformation
  5. Skriftlig mejlkommunikation som skett med vår kundtjänst

  När du besöker vår webbutik eller klickar i vårt nyhetsbrev använder vi automatisk datainsamlingsteknik för att samla in vissa uppgifter om dina aktiviteter. Det omfattar information om t ex vilka produkter du klickar på och hur länge du stannar på en viss undersida. Denna information hämtas in automatiskt med hjälp av cookies (webbläsarcookies, flashcookies) och webbsignaler samt med hjälp av spårningstjänster från tredje part. 

  Du kan ställa in din webbläsare att blockera alla eller vissa typer av cookies. Du kan även ställa in så att du får ett meddelande när en webbplats använder cookies.

  Varför sparar vi dina personuppgifter?

  1. Vi använder dina personuppgifter i samband med köp för att kunna identifiera dig, hantera leveranser till dig och för att kunna hantera betalningar från dig. Dina personuppgifter bekräftas också med externa parter, såsom Klarna och fraktbolag.
  2. Vi sparar också dina orderuppgifter för att kunna hantera eventuella klagomål och garantiärenden gällande produkter och för att kunna räkna på offerter till dig.
  3. Nyhetsbrev skickas ut till de mejladresser som godkänt att få vårt nyhetsbrev.
  4. Epostkommunikation som skett med vår kundtjänst sparas som bevis för fullgörande av avtal och för att kunna reda ut eventuella missförstånd.
  5. Information om hur kunder beter sig på vår webbplats sparas för att vi ska kunna förbättra kundupplevelsen och förbättra prestandan på vår webbplats.

  Var lagrar vi dina uppgifter?

  Vi lagrar dina uppgifter i vår webbutik och i vårt affärssystem om du handlat online, eller enbart i vårt affärssystem om du beställt manuellt på telefon eller via mejl. Om du mejlat vår kundtjänst så sparar vi även mejl på vår mejlserver. Uppgifter om IP-adress och mobila enheter, mm lagras och bearbetas i Google Analytics.

  Vem har tillgång till dina uppgifter?

  Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Sekelskifte. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig såsom: 

   1. Fraktbolag för att hantera leveranser till och från dig 
   2. Betaltjänstföretag för att hantera dina betalningar 
   3. Kreditupplysningsföretag för identitets- och kreditkontroller samt inkassoföretag 

   Observera att flera av dessa företag har en oberoende rätt eller skyldighet att behandla dina personuppgifter. 

   Personuppgifter sparas i lösenordsskyddade system.

   Dina personuppgifter hanteras endast av behörig personal vid utförandet av deras arbetsuppgifter och beroende på de ändamål för vilka dina personliga uppgifter har samlats in (personalen på kundtjänst har bland annat tillgång till dina uppgifter i kundregistret). 

   Hur länge sparar vi dina uppgifter?

   Vi behåller dina adressuppgifter så länge som du är en aktiv kund. Vi sparar även uppgifter 36 månader efter ditt senaste köp eller kontakt med oss. Mejlkommunikation med vår kundtjänst sparas också i 36 månader. Vi sparar denna information för att bland annat kunna hantera reklamationsärenden så bra som möjligt. 

   IP-adresser sparas i 26 månader från det datum då du senast besökte vår webbutik.

   Vilka är dina rättigheter? 

   Rätt till tillgång och överföring av uppgifter (dataportabilitet) 
   Du som kund har rätt att kostnadsfritt beställa ett utdrag på vilka uppgifter vi på Sekelskifte har sparat om dig. Om du önskar denna information kommer via att skicka den till dig via e-post. 

   Rätt till rättelse
   Du har självfallet också rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga eller om du vill komplettera ofullständiga personuppgifter.  

   Rätt till radering
   Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av Sekelskifte med undantag av följande situationer:

    1. Om du har gjort ett köp sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte.
    2. Du har ett pågående ärende med kundservice eller en pågående order som ännu inte har skickats i sin helhet.
    3. Du har en obetald skuld hos Sekelskifte eller att din skuld har sålts vidare till tredje part under de senaste tre åren.
    4. Du misstänks för att ha missbrukat våra tjänster under de senaste tre åren.

    Rätt att neka till behandling
    Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter. Sekelskifte behandlar då ej dina personuppgifter såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl till processen som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk.

    Rätt att neka till marknadsföring
    Du har rätt att neka till direktmarknadsföring så som nyhetsbrev via e-post. Du kan välja bort direktmarknadsföring genom att följa instruktionerna längst ned i nyhetsbreven. 

    Klagomål 

    Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande regelverk ber vi dig att snarast anmäla detta till oss. Du har även möjlighet att vända dig direkt till Datainspektionen om du har klagomål på vår personuppgiftsbehandling. Har du synpunkter rörande dina rättigheter avseende dataskydd så tveka inte att kontakta vår kundtjänst på telefon 08-41 00 93 25 eller på mejl info@sekelskifte.se.

    JavaScript seem to be disabled in your browser.

    You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.